Czym jest test utraty wartości firmy?

Test utraty wartości firmy

Test utraty wartości firmy, znany także jako test na utratę wartości aktywów, jest istotnym narzędziem stosowanym w rachunkowości, które pozwala przedsiębiorstwom określić, czy wartość rynkowa ich aktywów jest niższa od ich wartości księgowej. Ten proces, […]